Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PREFAGRP: strona spółki
12.10.2023, 20:00

PFG Przejęcie własności udziałów w spółce zależnej nwestycje Mieszkaniowe

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 92/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. dot. wydania przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu postanowienia dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 95 udziałach spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 września 2023 roku Emitent otrzymał oświadczenie od osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem (Zastawnik) o przejęciu na własność przedmiotu zastawu rejestrowego w związku z upływem terminu zapłaty rat odsetkowych określonych w umowie pożyczki.

Inne komunikaty