Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PREFAGRP: strona spółki
27.02.2024, 14:58

PFG Aktualizacja działań Emitenta

Zarząd PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje w zakresie bieżącej działalności Spółki.
1. Działalność operacyjna W pierwszej kolejności wskazać należy, że Zarząd Emitenta podjął szereg działań mających na celu uporządkowanie spraw grupy, zwłaszcza dotyczących doprowadzenia inwestycji do stanu umożliwiającego ich komercjalizację. Poszczególne obszary operacyjne grupy stopniowo powracają do działalności, opierając się na sukcesywnym odtwarzaniu zasobów zgodnie zarówno z możliwościami operacyjnymi, jak i bieżącymi zdolnościami finansowymi. W celu minimalizacji obciążeń bieżących, działalność operacyjna spółek jest obecnie odtwarzana przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, co powoduje jedynie koszty związane z konkretnymi inwestycjami, bez ponoszenia kosztów stałych. 2. Prefabrykacja W obszarze prefabrykacji, Emitent kontynuuje działalność produkcyjną, przygotowując się do realizacji zlecenia wykonania i montażu stanów surowych dwóch budynków wielorodzinnych. Dzięki zaangażowaniu nowych wspólników oraz powstaniu spółki celowej, możliwe będzie przywrócenie tej działalności produkcyjnej. W najbliższym czasie planowana jest spłata wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego obciążony jest grunt w Kleszczewie, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji budowy zakładu prefabrykacji. Zgodnie z przyjętym założeniem, budowa powinna zakończyć się przed końcem roku 2025, aby płynnie przenieść produkcję z lubońskiego zakładu. 3. Mikroapartamenty Luboń Dzięki osiągniętemu porozumieniu z wierzycielem hipotecznym, inwestycja została przygotowana do kontynuacji. Ustalono warunki, które obejmują ograniczenie wysokości odsetek, wydawanie promes przy zawieraniu umów sprzedaży lokali oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac wykonawczych, zapowiedzianych na marzec b.r. Spółka skupia się również na prezentacji oferty w kierunku sprzedaży hurtowej oraz podjęła współpracę z zewnętrznym biurem sprzedaży mieszkań. 4. Apartamenty nad Wartą etap II Spółka otrzymała pozytywną informację o technicznym odbiorze 50% etapu prac inwestycji. Jednakże, ze względu na zakaz zbywania i obciążania nieruchomości nałożony przez sąd, etap nie został formalnie uznany. Spółka złożyła zażalenia w celu uchylenia tego zabezpieczenia i kontynuacji inwestycji. Obecnie spółka oczekuje na decyzję sądu oraz banku dotyczącą zwolnienia środków na rzecz podwykonawców i wierzycieli hipotecznych zgodnie z promesą. 5. Działalność wykonawcza Grupa planuje rozpoczęcie prac nad trzema wyżej wymienionymi inwestycjami, współpracując z zewnętrznymi kierownikami budowy i inspektorami nadzoru. Współpraca rozpocznie się w marcu, koncentrując się na montażu stanów surowych oraz dokończeniu inwestycji Mikroapartamenty Luboń. Grupa rozważa także możliwość skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie kierowania budową, nadzoru i wsparcia inżynierskiego. Propozycje współpracy z podwykonawcami będą kierowane w pierwszej kolejności do dotychczasowych partnerów, przy zachowaniu zasad rynkowych. Zarząd uznał powyższe informacje za istotne ze względu na ich potencjalny istotny wpływ na działalność spółki oraz jej wynik finansowy. Planowane rozpoczęcie prac nad trzema głównymi inwestycjami, przy współpracy z zewnętrznymi kierownikami budowy i inspektorami nadzoru, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia postawionych celów inwestycyjnych i komercyjnych. Wdrożenie tej strategii może przyspieszyć realizację projektów oraz wpłynąć na poprawę wydajności i efektywności działań budowlanych. Dodatkowo, podjęcie decyzji o kontynuowaniu inwestycji przy wykorzystaniu korzystnych trendów rynkowych stanowi istotny czynnik determinujący przyszłą rentowność projektów. W konsekwencji, zarząd uważa, że te informacje mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu spółki oraz są istotne dla zrozumienia jej kondycji finansowej przez inwestorów i interesariuszy rynkowych.

Inne komunikaty