Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PREFAGRP: strona spółki
12.10.2023, 21:52

PFG Korekta raportu 36/2023:Przejęcie własności udziałów w spółce zależnej Mikroapartamenty Luboń

Zarząd Prefa Group S.A. [dalej również Spółka lub Emitent] przesyła uzupełnienie raportu bieżącego 36/2023. Korekta raportu polega na uzupełnieniu treści o kolejne akapity, które przez nieuwagę nie zostały przekopiowane.
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 24/2022 z dnia 30 marca 2022 roku dot. dot. zawarcia umowy pożyczki w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem oraz podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (Pożyczkodawca, Zastawnik) oraz raportu bieżącego ESPI 68/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku dot. zawarcia umowy pożyczki w formie aktu notarialnego pomiędzy Pożyczkodawcą oraz firmą Mikroapartamenty Luboń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 11 października 2023 roku że Zastawnik przejął na własność przedmiot zastawu, tj.: 1250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki Mikroapartamenty Luboń o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i wskazuję wartość przedmiotu zastawu na kwotę: 1.164.280,00 PLN. Wartość przedmiotu zastawu ustalono na podstawie wyceny wartości udziałów Spółki sporządzonej w dniu 25 września 2023 r. na zlecenie Zastawnika, zgodnie z którą wycena 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 2.328.560,00 PLN, co oznacza, że wartość przedmiotu zastawu wynosi 1.164.280,00 PLN jako wartość 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty