Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Oświadczenie zarządu w sprawie nieterminowego spełnienia świadczenia wykupu obligacji serii F oraz odsetek za ostatni okres odsetkowy

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") informuje, co następuje:
1. kwota wykupu od 33.400 sztuk obligacji serii F wraz odsetkami za ostatni okres odsetkowy winna być wypłacona w dniu 24.03.2023 r zgodnie z warunkami emisji obligacji z dnia 2 lipca 2021 r, 2. z uwagi na opóźnienia spodziewanych wpływów na rachunek Emitenta, niemożliwym było spełnienie świadczenia wykupu obligacji serii F wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy wypadający w dniach 24.12.2022- 24.03.2023 w wymaganym terminie, 3. Emitent przewiduje, iż całkowity wykup obligacji serii F oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy nastąpi do dnia 24.06.2023 r., w przypadku wcześniejszej możliwości realizacji płatności Zraząd Spółki będzie informować na bieżąco. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty