Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Wykup i umorzenie obligacji serii F

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") wykonując obowiązek wynikający z §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że w dniu 15 marca 2023 roku Emitent dokonał wykupu 26.000 sztuk obligacji Serii F w celu ich umorzenia. Z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu.
Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii F z dnia 2 lipca 2021 r. Spółka wyemitowała 59 400 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) sztuk obligacji imiennych serii F („Obligacje Serii F”) na warunkach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii F z dnia 2 lipca 2021 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty