Trwa ładowanie...
Notowania
MENNICA: strona spółki
21.03.2023, 14:13

MNC Wygaśnięcie oferty spółki zależnej od emitenta nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarząd Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku oraz raportu bieżącego numer 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku upłynął termin związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji (dalej: „Oferta”) złożoną przez spółkę zależną od Emitenta Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Inwestor”).
Do dnia dzisiejszego warunki określone Ofertą nie zostały spełnione przez sprzedającego, w szczególności sprzedający nie przedstawił sposobu dystrybucji ceny za akcje oraz kwoty spłaty obligacji, jak również nie została podjęta przez walne zgromadzenie spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, przy obecności 100% kapitału zakładowego, uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez sprzedającego 50% akcji Spółki oraz 100% udziałów w Komplementariuszu, co traktowane jest przez Emitenta oraz Inwestora równoznacznie z wygaśnięciem Oferty.

Inne komunikaty