Trwa ładowanie...
Notowania
VISTAL: strona spółki
22.03.2023, 17:39

VTL Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Z dniem 21 marca 2023 r. rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Radosław Stojek, w treści oświadczenia o rezygnacji nie została podana jej przyczyna. Z dniem 22 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Główczewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 r. na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki. Pan Marek Główczewski posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów gospodarczych. Pan Marek Główczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Marek Główczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty