Trwa ładowanie...
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
23.03.2023, 14:43

KRI Informacja o oddaleniu apelacji byłego członka Rady Nadzorczej od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2021, informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o tym, że w dniu 23 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Karola Szymańskiego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 października 2021 r. oddalającego w całości powództwo o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r., tj. uchwały nr 10/2017, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.
Na skutek oddalenia apelacji wyrok oddalający powództwo z dnia 14 października 2021 r. stał się prawomocny.

Inne komunikaty