Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
27.03.2023, 8:54

BMC Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2022

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A za rok obrotowy 2022, tj. od 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 roku przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż wskazane w załączniku dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które jako ostateczne – po zbadaniu przez audytora - zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za rok obrotowy 2022.

Załączniki

Inne komunikaty