Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
2.06.2023, 18:19

ADV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarej 10.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2022 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 14 planowanego porządku zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty