Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-11-29
ADV QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,10
0,00
2023-11-23
ADV Informacja nt. częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
1,18
0,00
2023-11-23
ADV Informacja nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej.
1,23
-2,44
2023-10-21
ADV Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
0,82
0,00
2023-10-03
ADV PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,85
0,00
2023-07-06
ADV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
0,76
0,00
2023-06-29
ADV Informacja nt. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
0,76
-2,63
2023-06-29
ADV Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
0,76
-2,63
2023-06-20
ADV Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
0,75
+1,33
2023-06-02
ADV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
0,77
0,00
2023-06-01
ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
0,76
+1,84
2023-05-30
ADV QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,77
-1,30
2023-05-24
ADV Uzupełnienie raportu rocznego za 2022 rok
0,77
+0,26
2023-04-29
ADV SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
0,76
0,00
2023-04-29
ADV RR /2022: formularz dla raportów rocznych
0,76
0,00
2023-04-28
ADV Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2022 rok.
0,76
0,00
2023-04-27
ADV Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
0,76
+0,26
2023-04-25
ADV Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.
0,76
0,00
2023-04-20
ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
0,78
0,00
2023-03-02
ADV Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
0,91
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona