Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
14.12.2023, 14:52

ADV Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że intencją Emitenta jest dążenie do uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej w taki sposób, aby była ona przejrzysta dla. potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych i inwestycyjnych Emitenta, m.in. dla tych, z którymi o prowadzonych rozmowach Emitent informował m.in. w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku oraz odpowiadała kluczowym obszarom rozwoju, na których Emitent się skupia, tj. urządzeniom medycznym i medycynie cyfrowej.
W związku z powyższym w dniu 14 grudnia 2023 r. Zarząd Emitenta postanowił zainicjować działania mające na celu zwołanie zgromadzeń wspólników i zwrócenie się do wszystkich pozostałych wspólników spółek z obszaru platformy nutraceutycznej i projektów eksploracyjnych z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments o zajęcie stanowiska odnośnie oceny dalszych perspektyw działalności tych podmiotów i analizy zasadności dalszego rozwoju lub zaprzestania rozwoju poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments. O kolejnych istotnych zdarzeniach odnoszących się do ww. procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty