Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
29.12.2023, 20:15

ADV Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 w sprawie zawarcia ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A. oraz raportu bieżącego nr 16/2023 w sprawie częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A. Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonał w ramach II transzy na rzecz spółki zależnej Airway Medix S.A., która jest jedynym obligatariuszem posiadającym obligacje wyemitowane przez Emitenta, częściowej spłaty tych obligacji w kwocie 125 tys. EUR.
Jednocześnie na mocy porozumienia z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniającego warunki emisji obligacji przez Adiuvo, termin wykupu pozostałych 29.101 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda został przesunięty z dnia 31 grudnia 2023 roku na dzień 31 grudnia 2024 roku. W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.

Inne komunikaty