Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
29.06.2023, 20:24

ADV Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd Adiuvo Investments S.A. . [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. [ZWZ].
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta. Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2023 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 r., będące przedmiotem obrad w ramach punktu 14 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 10/2023. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty