Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
23.11.2023, 14:35

ADV Informacja nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments obejmujących w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej, przy czym Emitent nie wyklucza również rozszerzania tego procesu na pozostałe obszary prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w tym również wybrane aktywa z portfolio funduszu Joint Polish Investment Fund CV, którego działalność jest ograniczona 10 letnim okresem trwania.
Mając na względzie aktualne uwarunkowania rynkowe i branżowe, posiadane zasoby oraz perspektywy Emitent rozważy potencjalne scenariusze odnoszące się do możliwych kierunków oraz zasadności dalszego rozwoju lub zaprzestania rozwoju poszczególnych odpowiednio segmentów i spółek z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, w tym m.in. poprzez ewentualne angażowanie partnerów zewnętrznych. O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty