Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
28.01.2024, 21:11

ADV Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] [Rozporządzenie], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku:
- raport roczny za rok obrotowy 2023 [RR]: 26 kwietnia 2024 r. - skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 [SRR]: 26 kwietnia 2024 r. - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 [QSr I]: 29 maja 2024 r. - rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. [PSr]: 30 września 2024 r. - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 [QSr III]: 29 listopada 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała: - raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. oraz raportów kwartalnych za II kwartał 2024 r. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, - odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2024 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2024 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, - odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty