Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
29.06.2023, 20:30

ADV Informacja nt. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia ww. uchwały jej dotychczasowego członka w osobie Pana Jerzego Łopatyńskiego.
Pan Jerzy Jan Łopatyński jest prawnikiem w dziale korporacyjnym kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., w której na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek handlowych, w szczególności w zakresie przekształceń, fuzji i połączeń spółek oraz obsługi procesów inwestycyjnych, a także w zakresie bieżącej obsługi spółek handlowych. Pan Jerzy Łopatyński wcześniej był młodszym prawnikiem w kancelarii RKKW - Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy sp.p., a także odbywał staże w kancelarii Snażyk Granicki i Partnerzy sp.k., Asseco Business Solutions S.A. oraz w Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny. Pan Jerzy Jan Łopatyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Adiuvo Investments S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Jan Łopatyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty