Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:00
w siedzibie NTT System S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty