Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-09-06
NTT Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2023 r.
5,00
+7,20
2023-08-25
NTT Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
5,10
-1,18
2023-08-23
NTT Powołanie Wiceprezesa Zarządu NTT System S.A.
5,14
-1,95
2023-08-22
NTT Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
5,14
0,00
2023-08-02
NTT Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
5,24
-0,38
2023-07-05
NTT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku.
5,22
+2,30
2023-07-05
NTT Korekta raportu - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
5,22
+2,30
2023-06-28
NTT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
5,46
-0,37
2023-06-28
NTT Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
5,46
-0,37
2023-06-01
NTT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku
5,00
-0,20
2023-05-30
NTT QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,98
+0,40
2023-05-26
NTT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
4,97
-0,20
2023-05-26
NTT Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
4,97
-0,20
2023-05-24
NTT Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok
5,14
-3,31
2023-03-31
NTT SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
5,22
-2,30
2023-03-31
NTT RR /2022: formularz dla raportów rocznych
5,22
-2,30
2023-02-16
NTT Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
4,86
-0,41
2023-01-30
NTT Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku
4,78
+0,63
2022-12-15
NTT Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
4,85
-1,86
2022-12-14
NTT Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
4,87
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 34
  • Następna strona