Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż Spółka otrzymała podpisany przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor") aneks nr 4 do warunków szczegółowych umowy faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka z dnia 24 czerwca 2015 roku, przedłużający okres obowiązywania limitu finansowania Spółki do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Informacje o zawartej Umowie Faktoringowej Emitent przekazał w raportach bieżących nr 14/2015 z dnia 07 lipca 2015 r., nr 17/2015 z dnia 28 września 2015r., nr 14/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., nr 15/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 21/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r, nr 27/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 16/2019 z dnia 31 maja 2019 r., nr 26/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 18/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, nr 35/2020 z dnia 03 grudnia 2020 roku, nr 37/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, nr 21/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, 03/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, 02/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku oraz 02/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku.

Inne komunikaty