Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2023 r.

W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2023 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:
Przychody netto ze sprzedaży – 679,5 mln PLN Zysk netto – 12,2 mln PLN Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 29 września 2023 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Inne komunikaty