Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:     
 Przychody ze sprzedaży1 135 750898 764248 127191 716 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 53126 4486 2335 642 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 45116 0514 0313 424 
 Zysk (strata) netto14 96911 8553 2702 529 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 309-33 8543 781-7 221 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-283-255-62-54 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 92940 026-4 3548 538 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 9035 917-6341 262 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1.100.880.240.19 
 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa razem649 358379 474140 08180 913 
 Zobowiązania długoterminowe2752755959 
 Zobowiązania krótkoterminowe461 505205 64299 55743 848 
 Kapitał własny187 578173 55740 46537 007 
 Kapitał podstawowy83 10083 10017 92617 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.8512.812.992.73 
 
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):     
 Przychody ze sprzedaży1 134 252897 323247 799191 408 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 85526 8976 0855 737 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem17 77616 5003 8843 520 
 Zysk (strata) netto14 33612 3313 1322 630 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 828-31 2424 113-6 664 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-283-255-62-54 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 94140 027-4 3568 538 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 3968 530-3051 820 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1.060.910.230.19 
 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Aktywa razem561 682377 640121 16780 522 
 Zobowiązania długoterminowe2752755959 
 Zobowiązania krótkoterminowe376 044205 38981 12143 794 
 Kapitał własny185 363171 97639 98736 669 
 Kapitał podstawowy83 10083 10017 92617 719 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.6812.692.952.71 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%">Wybrane dane finansowe, ze sprawozdania z sytuacji finansowej, zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzgl&#281;dniaj&#261; dane na dzie&#324; 31.12.2022 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2023 r. oraz na 30.09.2022r./31.12.2022 r. przeliczone na walut&#281; w EUR.</span></font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SprawozdanieMSSF_30.09.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdfRaport kwartalny QSr_3 2023 (za III kwartał 2023 r.) 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek 
 2023-11-29Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski 
 2023-11-29Witold MarkiewiczWiceprezes ZarząduWitold Markiewicz 
 2023-11-29Marcin OlszewskiWiceprezes ZarząduMarcin Olszewski 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty