Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

P2B Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki PLANET B2B S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 9:30, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola:
1. B2B Online sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 27 000 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 27 000 000 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 8,11%.

Inne komunikaty