Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
5.07.2023, 13:37

RFK Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 5 lipca 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki: (i) numer 64/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2023 roku („Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”) oraz (ii) numer 74/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku informującego o ogłoszeniu przerwy obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku, w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez NWZ w dniu 5 lipca 2023 roku, w ramach wznowienia obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. NWZ podjęło uchwałę numer 6 w sprawie usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 5 oraz odstąpienia od podjęcia uchwał objętych punktami do 6 do 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ. 3. Wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty