Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
13.07.2023, 19:52

COS Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji produktów Cannprisma

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z Cannprisma – Pharma LDA z siedzibą w Vila Real de Santo Antonio, Portugalia (dalej: „Cannprisma”), przedmiotem której jest dystrybucja przez Spółkę produktów zakontraktowanych do wytworzenia przez Cannprisma. Spółka zobowiązana jest odebrać do końca 2024 roku produkt gotowy – ziele konopi innych niż włókniste – w ilości 1 100 000 gram. W ramach kontraktu Spółka posiada wyłączność na dystrybucję trzech odmian konopi na terytorium Polski – Balasa, Mac Monkey oraz Dark Tulip, które zawierają od 19% do 28% THC i do 1% CBD. Przed odbiorem produktów Spółka zobowiązana jest dokonać rejestracji produktów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych.
Umowa została zawarta na okres 2 lat, z możliwością rozwiązania za 90 dniowym okresem wypowiedzenia.

Inne komunikaty