Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie ugody dotyczącej kontraktu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 25 września 2019 roku Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu (łącznie „Wykonawca”) zawarło z Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach przed mediatorem przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ugodę („Ugoda”) dotyczącą umowy na „Budowę bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” („Kontrakt”). Na mocy Ugody wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Kontraktu zostało podwyższone o kwotę 35.000.000,00 PLN netto do kwoty 1.196.655.000,00 PLN netto, a okres realizacji Kontraktu został wydłużony o 223 dni tj. do dnia 3 czerwca 2023 roku. Pozostałe istotne postanowienia Kontraktu pozostały niezmienione. Ugoda weszła w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Inne komunikaty