Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
14.07.2023, 15:46

RAE Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o.

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. spółka zależna od Emitenta - Seed Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Seed Capital"), w ramach realizacji strategii Emitenta, która została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 33/2023 z dnia 22 maja 2023 r., zawarła ze spółką celową z grupy Metka Egn, będącej jednostką biznesową greckiej spółki MYTILINEOS S.A. z siedzibą w Atenach, "Umowę przeniesienia aktywów oraz o świadczenie usług rozwojowych", dotyczącą współpracy stron przy pozyskaniu na rzecz tej spółki celowej gruntów i przygotowania projektu farmy fotowoltaicznej na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, o przewidywanej mocy około 120 MW.
Przedmiotowa umowa jest kolejnym krokiem w realizacji wcześniej podpisanej przez Seed Capital umowy ramowej dotyczącej współpracy przy pozyskiwaniu na rzecz podmiotów z grupy Metka Egn praw do gruntów i przygotowywania projektów farm fotowoltaicznych (Framework Development Agreement, dalej: "FDA"). Umowa FDA została podpisana przez Seed Capital oraz Metka Egn Limited z siedzibą w Nikozji w grudniu 2022 roku. Grupa Metka Egn ma ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej jako dostawca rozwiązań w zakresie czystej energii, zaś Mytilineos S.A. to grecki koncern działający między innymi w obszarze energetycznym. Mytilineos S.A. odnotowała w 2022 roku skonsolidowane obroty w wysokości 6,306 mln euro w porównaniu do 2,664 mln euro w 2021 roku, a także skonsolidowaną EBITDA w wysokości 823 mln euro w porównaniu do 359 mln euro w 2021 roku. Wartość kontraktu jest uzależniona od osiąganych etapów (milestones), za które Seed Capital będzie otrzymywać płatności. Wartość tych płatności nie będzie odbiegać od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów i może mieć istotny wpływ na wynik finansowy działalności Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie przedmiotowej umowy stanowi ważny krok w realizacji strategii Emitenta oraz przyczyni się do osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych. Emitent będzie monitorować postęp prac związanych z realizacją projektu i informować akcjonariuszy o kluczowych wydarzeniach i realizacji istotnych etapów współpracy.

Inne komunikaty