Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-12-01
PUN Nabycie udziałów w ERA PV sp. z o.o.
0,77
+4,94
2023-11-29
PUN QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,82
0,00
2023-11-28
PUN Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
0,78
0,00
2023-11-21
PUN Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku
0,87
+6,47
2023-11-16
PUN Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych
0,80
0,00
2023-10-23
RAE Zawarcie umowy o współpracy w zakresie pozyskania oraz rozwoju projektów OZE z Idea Energy sp. z o.o.
0,86
+6,74
2023-10-19
RAE Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,77
+10,16
2023-10-03
RAE Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce realizującej projekty OZE
1,15
-7,42
2023-10-02
RAE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,15
0,00
2023-09-29
RAE Zawarcie porozumienia w zakresie rozwoju projektów OZE
1,20
0,00
2023-09-29
RAE Wybór oferty na rozwijanie projektów PV przez Seed Capital sp. z o.o.
0,85
+2,11
2023-09-15
RAE Aktualizacja raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
0,52
0,00
2023-09-15
RAE Przedłużenie przez Seed Capital sp. z o.o. terminu na przyjmowanie ofert od inwestorów na rozwijanie projektów PV
0,52
0,00
2023-08-25
RAE Wybór firmy audytorskiej
0,51
0,00
2023-07-31
RAE Otrzymanie przez Seed Capital sp. z o.o. ofert od inwestorów na rozwijanie projektów PV
0,51
+3,95
2023-07-28
RAE Rejestracja zmian statutu Spółki
0,53
-4,53
2023-07-28
RAE Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Seed Capital sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku
0,53
-1,51
2023-07-14
RAE Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Seed Capital sp. z o.o.
0,47
+8,94
2023-07-11
RAE Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
0,49
0,00
2023-06-28
RAE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku
0,48
+4,17
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona