Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
9.04.2024, 18:40

PUN Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 roku, pierwotnie wyznaczonego na dzień 15 kwietnia 2024 roku.
Nowym terminem przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 roku jest dzień 18 kwietnia 2024 roku.

Inne komunikaty