Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
16.04.2024, 15:03

PUN Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło powołać na podstawie uchwał nr 5,6,7,8 oraz 9 do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Romana Rafała Rachalewskiego, Mirosława Jana Barszcza, Wojciecha Marię Tomikowskiego, Bartłomieja Bańkowskiego oraz Małgorzatę Barbarę Zielińską.
Roman Rafał Rachalewski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: Rachunkowość) i studiów Executive MBA w polsko-kanadyjskim programie UQUAM SGH w Warszawie oraz posiadaczem tytułu CFA. W latach 1998-2000 pracował w amerykańskiej firmie konsultingowej IMPAC realizującej projekty, które usprawniają kluczowe procesy biznesowe w polskich przedsiębiorstwach tj. Rafako, Unicom Bols Group (obecnie podmiot z grupy CEDC) i Okocim. Od 2003 do 2005 r. odegrał istotną rolę w tworzeniu dwóch polskich start-upów. W latach 2003-2007 był związany z branżą konsultingową. Od 2007 do 2017 r. realizował działania na rzecz funduszu typu Private Equity – EMSA Capital, inwestującego w zagrożone aktywa średniej i dużej wielkości na terenie Europy Środkowo-Wschodniej i przywracającego im zdolność konkurowania na swoich docelowych rynkach. Od 2018 roku do 2020 roku pracował w Liberty Motorcyles i współzarządzał segmentem motocyklowym firmy Inter Cars S.A. Obecnie świadczy usługi doradztwa finansowego, biznesowego, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć. Roman Rafał Rachalewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Roman Rafał Rachalewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mirosław Jan Barszcz jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Prowadzi niezależną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i finansowego. Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prezesa zarządu BGK Nieruchomości S.A. (następnie PFR Nieruchomości S.A.). Był również członkiem rady nadzorczej PKO BP S.A. oraz Torpol S.A. W obu spółkach sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. Uprzednio pracował jako doradca w departamencie strategii w PGNiG S.A. odpowiedzialny za obszar regulacji. Posiada również bogate doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach doradczych oraz prawniczych (m.in. EY, PwC, Baker&McKenzie) oraz w administracji rządowej jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Minister Budownictwa, Koordynator Rady Mieszkalnictwa (organu doradczego Prezesa Rady Ministrów). Współtworzył programy i strategie rządowe w zakresie podatków, mieszkalnictwa, polityki rodzinnej i demograficznej, społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczości i edukacji. Posiada doświadczenie w wielu branżach, m.in.: energetyki, nieruchomości i budownictwa, finansów, informatyki i telekomunikacji. Mirosław Jan Barszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mirosław Jan Barszcz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wojciech Maria Tomikowski posiada doświadczenie w funduszach Private Equity/Venture Capital na pozycji partnera. Jako przedsiębiorca jest między innymi współzałożycielem firmy biotechnologicznej. Jako manager pracował na stanowisku dyrektora generalnego w globalnej korporacji w Ameryce Południowej, Chinach, Rosji i Europie. Wojciech Maria Tomikowski uczestniczył w kilkudziesięciu transakcjach M&A. Zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim, a także ukończył kursy managerskie i finansowe na London Business School, Harvard Business School oraz Wharton. Wojciech Maria Tomikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wojciech Maria Tomikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Bartłomiej Bańkowski jest absolwentem finansów i rachunkowości ukończonych z wyróżnieniem na kierunku "Strategie inwestycyjne i kapitałowe" oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zaawansowanej ekonometrii na London School of Economics. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu badań rynkowych, analizy sektorowej, strategii konkurencji, competitive intelligence i business intelligence oraz zarządzania wiedzą i procesami analitycznymi w organizacjach. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Global Product Manager w koncernie analitycznym Euromoney CEIC, zarządzający oddziałem europejskim producenta oprogramowania Business Intelligence PROGNOZ czy jako zarządzający obszarem analiz w firmie konsultingowo-badawczej PMR. Obecnie pełni rolę Prezesa Fundacji Promocji Pracy Zdalnej InSpatium z siedzibą w Warszawie oraz rozwija projekty analityczne, innowacyjne oraz sprzedażowe w Migtel sp. z o.o. Bartłomiej Bańkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Bartłomiej Bańkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Małgorzata Barbara Zielińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informacji naukowej, a także dwóch kierunków studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oraz Rachunkowości i Finansów. Ponadto ekspertka Akademii Biznesu Banku Pekao S.A. oraz absolwentka kursu księgowości dla samodzielnej księgowej, a także kursu rozwoju potencjału menadżerskiego w oparciu o model Extended DISC. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w bankowości zdobyte głównie w Banku Pekao S.A. i bankach grupy Pekao S.A oraz Alior Banku w tym 10-letnie doświadczenie w audycie, kontrolingu, ryzyku operacyjnym oraz w rachunkowości i księgowości bankowej, w tym jako Główna Księgowa, a także 6-letnie doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich i menadżerskich. Poza doświadczeniem z sektora bankowego, 3 lata pracowała w handlu, a przez ponad 9 lat jako księgowa, do dzisiaj prowadząc jako samodzielna księgowa biuro rachunkowe w Gdańsku. Dzięki połączeniu doświadczenia zawodowego i wykształcenia kierunkowego jest osobą zarówno znającą praktyki audytorskie i kontrolne, posiadającą wiedzę księgową jak i zdolności menadżerskie. Małgorzata Barbara Zielińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Małgorzata Barbara Zielińska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty