Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
16.04.2024, 14:50

PUN Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 16 kwietnia 2024 r.
Ponadto Zarząd informuje, iż NWZ podczas obrad nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem NWZ nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte przez NWZ. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty