Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
19.04.2024, 21:14

PUN Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Wojciecha Przyłęckiego sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty