Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
26.07.2023, 17:50

RFK Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 lipca 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku („NWZ”).
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. NWZ podjęło: i. uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ii. uchwałę numer 2 w sprawie usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. punktu o wyborze Komisji Skrutacyjnej, iii. uchwałę numer 3 w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2022 roku, iv. uchwałę numer 4 w sprawie: odstąpienia od głosowania nad zmianą uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2022 roku, v. uchwałę numer 5 w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki, vi. uchwałę numer 6 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (ii) emisji akcji, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz (iv) zmiany Statutu Spółki, vii. uchwałę numer 7 w sprawie: zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2023 roku, viii. uchwałę numer 8 w sprawie: odstąpienia od głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi projektami uchwał dotyczących punktów od 8 do 10 porządku obrad. ix. uchwałę numer 9 w sprawie: odstąpienia od głosowania uchwał dotyczących punktu 11 porządku obrad, tj. uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. 2. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty