Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.07.2023, 17:04

RAE Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 27 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, tj. skreślenia §8[1] oraz dodaniu nowego ust. 3 w §17 statutu Spółki, uchwalonych Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku.
Poniżej Spółka wskazuje treść dodanego ust. 3 w §17 statutu Spółki: „3. Obowiązki informacyjne określone w art. 380[1] § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd wykonuje wyłącznie na wezwanie Rady Nadzorczej.” Tekst jednolity statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty