Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
1.08.2023, 14:34

COS Zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB

Zarząd Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r. Spółka, działając jako pożyczkobiorca, zawarła z CANNA HEMP LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, tj. akcjonariuszem Spółki, będącym podmiotem blisko związanym z członkami Zarządu Panem Przemysławem Lahuta oraz Panem Piotrem Stępniewskim, umowę pożyczki na kwotę 1.800.000,- zł, z terminem zwrotu do dnia 30 października 2023 r., z oprocentowaniem w wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 3% w ujęciu rocznym.
Środki z pożyczki zostaną wykorzystane w celu sfinansowania działań inwestycyjnych oraz zakupu surowca farmaceutycznego.

Inne komunikaty