Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
9.08.2023, 7:55

COS Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii I, po przeprowadzeniu redukcji zapisów

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r., podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.
W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 113 zapisów na 42.418.968 akcji, a w ramach zapisów dodatkowych 26 zapisów na 25.987.624 akcje. Łącznie zapisami objęto 68.406.592 akcje. W ramach oferty zaoferowanych zostało 59.639.544 akcje, co oznacza redukcję o 14,7%, przy czym redukcja w zapisach dodatkowych wyniosła 50,9%. Tym samym, w związku z wyczerpaniem puli akcji, przewidziana harmonogramem oferty dodatkowa transza zapisów za zaproszenie Zarządu Spółki, się nie odbędzie. W ramach oferty Spółka pozyskała 10.735.117,92 PLN. Środki zostaną wypłacone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na konto Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Podmiotem pośredniczącym w ofercie był Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Inne komunikaty