Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CTF Podpisanie umowy warunkowej udzielenia pożyczki

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 9 sierpnia 2023 r. Umowy warunkowej udzielenia pożyczki („Pożyczka”) ze spółką DR Studio Games PSA z siedzibą w Katowicach („Spółka”). Pożyczka ma zostać udzielona Spółce w latach 2024 do 2025 w transzach ustalonych na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości łącznie 1 030 000 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 4 p.p. Spłata ma nastąpić do 31 grudnia 2028 roku.
Warunkiem udzielenia Pożyczki jest otrzymanie przez Spółkę dofinansowania w ramach realizacji projektu zatytułowanego „Opracowanie technologii AI gotowej do implementacji w grach komputerowych poprzez wykorzystanie cyfrowych modeli językowych oraz stworzenia narzędzia, które umożliwi generowanie modeli tekstur i scenariuszy za pomoc algorytmów AI.”, realizowanego w ramach konkursu FENG.01.01-IP.02-002/23 – Ścieżka Smart nabór nr 2 oraz przedłożenie Emitentowi przez Spółkę podpisanej umowy o dofinansowanie z PARP.

Inne komunikaty