Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CTF Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 13 marca 2024 roku przedwstępnej umowy sprzedaży 20 udziałów spółki Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za kwotę 340 000 złotych.
Końcowa umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie do dnia 12 października 2024 roku, pod warunkiem nieskorzystania przez pozostałych wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa odkupu udziałów.

Inne komunikaty