Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
10.08.2023, 19:02

1AT Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ informuje o oświadczeniu nr 733/2023 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. /"KDPW"/ z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda /"Akcje Serii F"/ oraz nadaniu im kodu ISIN PLATAL000046, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLATAL000046.
Rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii F nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLATAL000228 w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii F do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLATAL000046, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii F zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Inne komunikaty