Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-11-23
1AT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A
56,80
+1,06
2023-11-16
1AT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
58,20
0,00
2023-10-27
1AT Emisja Obligacji Serii BB
60,20
0,00
2023-10-11
1AT Informacja o ilości przekazanych mieszkań i lokali w III kwartale 2023r.
62,40
+0,96
2023-10-04
1AT Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji
62,00
-0,65
2023-10-02
1AT Informacja o sprzedaży mieszkań w okresie I-III kwartał 2023r.
63,00
0,00
2023-09-15
1AT utworzenie Programu Emisji Obligacji
62,20
+6,11
2023-09-07
1AT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
58,00
+1,38
2023-08-22
1AT Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii F ATAL S.A.
58,00
-0,69
2023-08-11
1AT Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii F do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii F
57,40
0,00
2023-08-11
1AT otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.
57,00
+0,70
2023-08-10
1AT Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F
57,00
0,00
2023-08-10
1AT otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.
57,00
0,00
2023-08-08
1AT Podsumowanie subskrypcji akcji serii F ATAL S.A.
56,80
-0,70
2023-08-08
1AT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu ATAL S.A.
56,80
-0,70
2023-08-04
1AT Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F
57,00
0,00
2023-08-04
1AT Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F ATAL S.A.
57,20
-1,75
2023-07-27
1AT Zawarcie umów objęcia akcji serii F ATAL S.A.
56,80
+0,35
2023-07-27
1AT Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ATAL S.A. wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane
56,80
-0,35
2023-07-19
1AT Ustalenie liczby i ceny akcji serii F, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę
57,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona