Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
23.11.2023, 14:05

1AT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A

Zarząd ATAL S.A. /Spółka/ z siedzibą w Cieszynie, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. na dzień 19.12.2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu ATAL S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 10.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21.11.2023 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz pozostałe wymagane dokumenty. Podstawa prawna: art. 399, 4021 , 4022 oraz 4023 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. 2018, poz. 757/.

Załączniki

Inne komunikaty