Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
11.08.2023, 16:57

1AT otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ informuje, że w dniu 11.08.2023r. otrzymał w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez:
1/ Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiada po transakcji 3.268.007 akcji ATAL S.A reprezentujących 7,56% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 3.268.007 głosów, stanowiących 7,31% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2/ Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które posiadają po transakcji 3.708.523 akcji ATAL S.A reprezentujących 8,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 3.708.523 głosów, stanowiących 8,29% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty