Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
11.08.2023, 20:07

1AT Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii F do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii F

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2023r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął:
1) uchwałę nr 851/2023 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F /"Prawa do Akcji Serii F"/, w której Zarząd GPW wyznaczył na 17 sierpnia 2023r. dzień ostatniego notowania 4.500.000 Praw do Akcji Serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLATAL000228; oraz 2) uchwałę nr 852/2023 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda /"Akcje Serii F"/, w której Zarząd GPW stwierdził, że Akcje Serii F są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić je z dniem 18 sierpnia 2023r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 sierpnia 2023r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLATAL000046”. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Inne komunikaty