Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
22.08.2023, 8:26

1AT Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii F ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ informuje, iż zgodnie z treścią wydanego Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. /"KDPW"/ nr ONP/2023/064, 18 sierpnia 2023 r. nastąpiła rejestracja w KDPW 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLATAL000046.

Inne komunikaty