Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.08.2023, 16:38

RFK Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) niniejszym informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku („NWZ”), które nastąpiło na mocy uchwały numer 5 NWZ, a które to NWZ zostanie wznowione w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, a także w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy w jego obradach.
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, NWZ podjęło: i. uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ; ii. uchwałę numer 2 w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”; iii. uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, iv. Uchwałę nr 4 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej, v. uchwałę numer 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ; 2. NWZ podjęło uchwałę w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, a w dalszym zakresie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ; 3. wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, zostały przyjęte przez NWZ; 4. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty