Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.08.2023, 16:44

RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 sierpnia 2023 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, byli:
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głosów, co stanowiło 56,54% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 21,63% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2. Spółka PBG S.A. restrukturyzacji w likwidacji, której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 12,45% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 3. PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez PFR TFI S.A., któremu przysługiwało 12.615.769 głosów, co stanowiło 20,50% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 4. Spółka KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A., której przysługiwało 5.000.000 głosów, co stanowiło 8,12% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 3,11% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty