Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.08.2023, 17:00

RFK Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku Emitent, spółka PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Inwestor”) oraz PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji (dalej jako „PBG”) zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty („Oferta”) złożonej przez Inwestora dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 79/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku („Wstępna Umowa Inwestycyjna”).
Zgodnie ze Wstępną Umową Inwestycyjną: 1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji Emitenta przewidzianej w Ofercie w terminie do dnia 14 września 2023 roku; 2. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu due diligence Emitenta prowadzonego przez Inwestora w związku z Ofertą powinno nastąpić w terminie do dnia 29 września 2023 roku; 3. Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji Emitenta w terminie do 30 września 2023, przy czym Strony uzgodniły, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 roku. Wstępna Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie Emitenta kandydata zaproponowanego przez Inwestora na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty