Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ECK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SAZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od spółki New Gym SA o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez spółkę New Gym SA bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty