Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
15.09.2023, 17:21

1AT utworzenie Programu Emisji Obligacji

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie przez Spółkę Programu Emisji Obligacji /„Program Emisji”/
. Podstawowe założenia planowanego Programu Emisji są następujące: - łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 200.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2023r. przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny, - wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN, - obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach, - obligacje będą niezabezpieczone, - obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129, - Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki.

Inne komunikaty