Trwa ładowanie...
Notowania
FASING: strona spółki
18.09.2023, 16:44

FSG Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 opublikowanego w dniu 27 stycznia 2023 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku: z dnia 21 września 2023 roku na dzień 28 września 2023 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-18
FSG Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku
14,00
+5,00
2023-09-13
FSG Transakcje z firmą Węglokoks S.A.
14,00
0,00
2023-08-28
FSG Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.
13,20
0,00
2023-08-16
FSG Informacja o złożeniu przez akcjonariuszy Spółki wniosku do Sądu o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
13,40
-0,75
2023-08-10
FSG Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
13,30
-0,75
2023-07-27
FSG Transakcje z podmiotem zależnym
13,25
0,00
2023-07-14
FSG Aneksy do umów kredytowych
13,30
-1,13
2023-07-12
FSG Umowa dostawy
13,30
0,00
2023-06-28
FSG Aneks do umowy z KUKE S.A.
13,10
0,00
2023-06-20
FSG Aneksy do umów kredytowych
13,40
-2,99